Przejdź do zawartości
Vigantoletten
WYBIERZ REGION
plPL

Witamina D w leczeniu osteoporozy


Osteoporoza – choroba szkieletu prowadząca do złamań kości. Nadmierna podatność na złamania wynika ze zmniejszenia gęstości mineralnej kości i jej nieprawidłowej struktury. Suplementacja witaminy D jest dzisiaj stałym elementem leczenia osteoporozy.

Zarys sytuacji: obraz kliniczny osteoporozy

Choroba układu kostnego – osteoporoza – jest dziś bardzo powszechna. Oszacowano, że osteoporoza dotyczy 2,4 mln polskich kobiet. To oznacza, że (statystycznie) choruje na nią 20% dorosłych kobiet. Zaś u ponad 40% stwierdzono osteopenię, czyli zmniejszoną gęstość kości1 .

Do czynników ryzyka osteoporozy (osteoporoza pierwotna) obok płci zalicza się także wiek, obciążenie rodzinne, nadwagę, brak ruchu i palenie tytoniu. Równie istotne są: niedobór wapnia i witaminy D. Wapń jest kluczowym składnikiem zdrowej kości a witamina D jest niezbędna do utrzymania odpowiedniego poziomu wapnia w organizmie.

Do wystąpienia osteoporozy wtórnej może dojść w wyniku różnych chorób lub stosowania niektórych leków. Do przyczyn osteoporozy wtórnej należą między innymi: nadczynność tarczycy, cukrzyca, przyjmowanie glikokortykosteroidów.

Leczenie osteoporozy: komponenty i zalecenia

W leczeniu osteoporozy stosuje się różne metody terapeutyczne. Celem leczenia osteoporozy jest zapobieganie złamaniom kości poprzez modyfikacje stylu życia oraz regularne stosowanie leków. Ważną rolę w terapii odgrywa wapń oraz witamina D.

Wapń przy osteoporozie

Zgodnie z aktualnymi wytycznymi leczenia osteoporozy optymalna dzienna dawka wapnia wynosi 1000 mg². Taką ilość można zwykle z łatwością przyjąć z odpowiednim pożywieniem. Wiele produktów spożywczych jest dobrym źródłem wapnia. Zaliczają się do nich m.in.:

 • mleko
 • produkty mleczne, takie jak jogurt i ser
 • warzywa zielone, np. szczypiorek czy brokuły

Dużą zawartość wapnia mają również niektóre rodzaje wód mineralnych.

Jeśli nie można zapewnić dostarczenia odpowiedniej ilości wapnia z pożywieniem, dobrym rozwiązaniem jest przyjmowanie preparatów z wapniem. Ważne jest przy tym, aby całkowita dawka dzienna dostarczanego wapnia nie przekraczała 1500 mg. W przeciwnym razie istnieje ryzyko przedawkowania, które może spowodować odkładanie wapnia w nerkach, oczach i chrząstkach stawowych, a także wywołać zaburzenia rytmu serca.

Witamina Dprzy osteoporozie

W celu odpowiedniego zaopatrzenia organizmu w witaminę D3 zaleca się:

 • codzienne działanie promieni słonecznych na ramiona i twarz przez co najmniej 15-30 minut, stosownie do typu skóry, aby pobudzić syntezę witaminy D w skórze
 • codzienne przyjmowanie witaminy D (cholekalcyferolu), jeśli nie jest możliwe przebywanie na słońcu – co zdarza się w naszej szerokości geograficznej i dotyczy wielu pacjentów z osteoporozą

Witamina D dostarczana z pożywieniem nie może w pełni pokryć dziennego zapotrzebowania. Dlatego zaleca się przyjmowanie odpowiednich preparatów farmaceutycznych z witaminą D.

Wskazówka: VIGANTOLETTEN® 1000 j.m. to witamina D numer 1 w Polsce.*

Podstawowe zalecenia w przypadku osteoporozy

 • spożywanie w diecie 1000 mg wapnia dziennie
 • 2000 j.m. witaminy D dziennie, na przykład 2 tabletki VIGANTOLETTEN® 1000 j.m.
 • leki na osteoporozę (np . bisfosfoniany ) zlecone przez lekarza
 • unikanie czynników ryzyka ( np . nikotyna, niedowaga )
 • ćwiczenia wzmacniające równowagę i siłę mięśni
 • zapobieganie upadkom

PRODUKTY

ARTYKUŁY

¹ Janiszewska M. i wsp. Osteoporoza jako problem społeczny – patogeneza, objawy i czynniki ryzyka osteoporozy pomenopauzalnej. Probl Hig Epidemiol 2015, 96(1): 106-114.
² Osteoporoza - Wytyczne 2014 (organizacja osteologiczna)
*IQVIA Pharmascope, 04E1 VITAMIN A, VITAMIN D, sprzedaż wartościowa, MAT 08/2020.